ŠKOLENIA KOTOLNÍKOV

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu tlakových zariadení

– osôb na obsluhu kotlov I. až V. triedy
– osôb na obsluhu kovových tlakových nádob na dopravu plynov – autocisterny
– osôb na obsluhu ostatných tlakových nádob
– osôb na obsluhu kotlov VI. triedy