ŠKOLENIA VODIČOV VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

1. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné – ručne vedené (druh A)
2. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné – s pákovým riadením (druh B)
3. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné – s volantovým riadením (druh C)
– s vodičským oprávnením B, C, D alebo T
– 2 bez vodičského oprávnenia
4. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvižné – ručne vedené (druh D)
5. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvižné – s pákovým riadením (druh E)
6. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvižné s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením (druh W1)
– s vodičským oprávnením B, C, D alebo T
– bez vodičského oprávnenia
7. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvižné s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením (druh W2)
– s vodičským oprávnením B, C, D alebo T

8. Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvižné riadené zo zdvíhacej plošiny (druh G)
9. Špeciálne motorové vozíky – (druh Z) podľa podmienok ustanovených výrobcom alebo dovozcom motorových vozíkov

Vykonávame technické prehliadky motorových dopravných vozíkov