ŠKOLENIA VIAZAČOV BREMIEN

– osôb určených na viazanie, zavesovanie bremien pomocou viazacích a uchopovacích prostriedkov