ŠKOLENIA PILČÍKOV

– Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly s elektrickým alebo spaľovacím motorom pri ťažbe dreva
– Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly s elektrickým alebo spaľovacím motorom pri inej činnosti