ŠKOLENIA STROJNÍKOV

Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení týchto skupín:

1. Dozéry a traktory kolesové
2. Dozéry a traktory pásové
3. Špeciálne ťahače stavebných mechanizmov
4. Lopatové automobilové a kolesové rýpadlá
5. Lopatové rýpadlá pásové
6. Korčekové rýpadlá
7. Korčekové hĺbidlá
8. Drenážne frézy a ryhovače
9. Nakladacie a vykladacie stroje kolesové
10. Nakladacie a vykladacie stroje pásové
11. Autogradery a graderelevátory
12. Motorové skrapery
13. Skrapery s pásovým ťahačom

14. Rúrové ukladače
15. Cestné valce
16. Stroje pre úpravu a spracovanie hornín
17. Špeciálne motorické snehové stroje
18. Kompresory s prevádzkovým tlakom nad 500 kPa (5 atm) a 300 m3.h-1
19. Betonárne s výkonom od 10 m3.h-1
20. Autodomiešavače a automiešače
21. Čerpadlá betónových zmesí s výkonom od 10 m3.h-1
22. Pojazdné elektrocentrály s výkonom 32 kW a viac
23. Stroje pre napínanie predpínacej výstuže
24. Obaľovacie súpravy živičných zmesí nad 25 t.h-1
25. Ukladače živičných zmesí (finišery)
26. Lomové vŕtačky : – ( E – vrtné súpravy, F – stroje pre vŕtané pilóty, G – baranidlá, H – vyťahovače, I – napínacie zariadenia, J – injektážne zariadenia )