ŠKOLENIA ŽERIAVNÍKOV

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu

a) autožeriavov, výložníkových žeriavov na kolesovom, koľajovom, pásovom podvozku
b) vežového žeriava výložníkového typu – stavebné žeriavy
c) pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m
d) hydraulických rúk, kontajnerových nakladačov, zdvíhacích rámp, plošín, stojanových zdvihákov, zdvíhacích čiel nákladných automobilov
e) ostatných žeriavov a zdvíhadiel – ako sú napr. mostové, konzolové, portálové, stĺpové, stohovacie, špeciálne, plávajúce, lanové
f) stavebných výťahov na dopravu osôb, nákladov, stavebných vrátkov
g) regálových zakladačov so stanovišťom obsluhy (riadené obsluhou)
h) ostatných zdvíhadiel